sistemi upravljanja kvalitetom

9001.jpg

politika kvaliteta 
iso 9001


ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Principi ISO 9001 
Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 standardu, zasniva se na osam principa upravljanja. Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta, kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi. Principi su izvedeni iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka širom sveta koji učestvuju u radu Tehničkog komiteta ISO/TC 176 (Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta), koji je odgovoran za razvijanje i održavanje ISO 9000 standarda. 

Više na www.iso.org
14001.jpg

politika zaštite životne sredine 
ISO 14001ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.

Principi ISO 14001
Zajednički naziv zaštita životne sredine odnosi se na sve mere koje bi trebalo preduzimati radi zaštite životnog prostora čoveka, u širem smislu čitavu biosferu, od štetnih uticaja i ukloniti ili ublažiti eventualno nastale štete. Zaštita životne sredine naročito obuhvata nastojanja za održavanjem čistoće vazduha, zemlje, vode, uklanjanjem otpada, zaštitom od buke i zračenja i još puno toga.

Više na www.iso.org
18001.jpg

politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu 
OHSAS 18001


Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Principi OHSAS 18001
OHSAS 18001 predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku i praksu zdravlja i bezbednosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mestima.Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu se može definisati kao način na koji organizacija kontroliše rizike kroz menadžment procese.OHSAS 18001:2007 je niz zahteva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Uvođenje OHSAS je način na koji Vaše preduzeće jasno dokazuje da upravlja rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih, prisutnih lica i posetilaca.

Više na www.iso.org
Powered by WebExpress